Nr 16/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

DRUKUJ TEN DOMUKMENT

Zarządzenie Nr 16/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwalą Nr 894 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku oraz z Uchwalą Nr 895 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku, stanowi się co następuje:

§ 1

1.  Tworzy się zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną pod nazwą Wydział Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku, zwaną dalej Wydziałem.

2.    Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą:

1)   Katedra Mechaniki,

2)   Katedra Pedagogiki,

3)   Dziekanat.

3.    Na Wydziale tworzy się następujące kierunki studiów:

1)   mechanika i budowa maszyn o specjalności: budowa i eksploatacja pojazdów mechanicznych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia- inżynierskich w wymiarze 7- semestralnym,

2) pedagogika o specjalności: edukacja elementarna, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich w wymiarze 6- semestralnym.

4. Kształcenie na utworzonych kierunkach studiów i specjalnościach prowadzone będzie na podstawie planów programów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat Uczelni.

5.    Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, o których mowa w ust. 3 rozpoczyna się z dniem 1 października 2012 roku.

§ 2

Jednostki tworzące strukturę organizacyjną Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku (WSTiP) w oznaczeniu literowym jednostek wydziałowych otrzymują następujące symbole:

1)   Katedra Mechaniki: KM,

2)   Katedra Pedagogiki: KP,

3)   Dziekanat: DZ.

 § 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2012
Data publikacji:
10.04.2012 08:20
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:20
Liczba wyświetleń:
2522
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz16utworzenieWydzStudTechnPedagElk.doc34.5 KB