DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

DECYZJA Nr 10 /2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2012

w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z § 20 ust. 3 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Odwołuje się ze składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Rada Fundacji:

1)      Grzegorza Mikołaja Mękarskiego,

2)      Sierheia Novitskiego.

2.      W miejsce odwołanych członków Rady Fundacji powołuje się:

1)      Jarosława Marka Rojka,

2)      Miłosza Sobinę.

§ 2

Po zmianach, o których mowa w  § 1 skład Rady Fundacji przedstawia się następująco:

1.      Przewodniczący – dr hab. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM,

2.      Członkowie Rady Fundacji:

a)      dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM,

b)      dr inż. Barbara Deja,

c)      dr hab. Radosław Wiśniewski,

d)      Elwira Dłużewska,

e)      Jarosław Marek Rojek,

f)       Miłosz Sobina.

§ 3

 

Realizację decyzji powierza się Zarządowi Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2012
Data publikacji:
21.03.2012 13:38
Data aktualizacji:
21.03.2012 13:38
Liczba wyświetleń:
1921
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy10zmiaRadyFundSamoStudUWM.doc35.5 KB