DECYZJA Nr 9 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Wa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

DECYZJA Nr 9 /2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                                                                           z dnia 12 marca 2012

 

w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z § 27 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Odwołuje się ze składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Zarządem Fundacji, pana Jarosława Marka Rojka.
  2. W miejsce odwołanego członka Zarządu powołuje się pana Kamila Raszkiewicza.

 

§ 2

 

Po zmianach, o których mowa w  § 1 skład Zarządu Fundacji przedstawia się następująco:

1.    Prezes Zarządu – dr Sławomir Przybyliński,

2.      Członkowie Zarządu:

1)      prof. dr hab. Maria Stanek,

2)      dr Andrzej Korytko,

3)      Sebastian Baca,

4)      Kamil Raszkiewicz.

§ 3

 

Realizację decyzji powierza się Zarządowi Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2012
Data publikacji:
21.03.2012 13:28
Data aktualizacji:
21.03.2012 13:32
Liczba wyświetleń:
2732
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy9zmianaZarzFundSamorzStudenUWM.doc34.5 KB