DECYZJA Nr 8 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

DECYZJA Nr 8 /2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2012

 

w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 19 pkt. 1 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

 

W Statucie Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie § 33 otrzymuje brzmienie:

㤠33

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, w zakresie nie związanym z działalnością statutową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, następujące rodzaje działalności gospodarczej:

1.    działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z

2.    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z

3.    sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z

4.    reklama – 73.1-.-

5.    pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z

6.    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B

7.    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z

8.    pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z

9.    działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z

10. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach – 47.82.Z

11. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z

12. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z

13. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z

14. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z

15. działalność agencji reklamowych – 73.11.Z

16. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z

17. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 79.90.C

18. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 55.30.Z

19. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z

20. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z

21. badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z

22. działalność pośredników turystycznych - 79.11.B

23. transport drogowy towarów – 49.41.Z.”

 

§ 2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2012
Data publikacji:
21.03.2012 13:19
Data aktualizacji:
21.03.2012 13:19
Liczba wyświetleń:
1647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DECYZJANr8.doc28 KB