Decyzja Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Pi

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 7/2012

z dnia 1 marca 2012r.

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Piotra Duksę, prof. UWM

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Powołuje się komisję do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Piotra Duksę, prof. UWM.

2.     W skład komisji wchodzą:

1)   prof. dr hab. Tadeusz Rawa – Prorektor ds. Kadr,

2)   prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz – Wydział Humanistyczny,

3)   prof. dr hab. Jerzy Dziuba – Wydział Nauki o Żywności,

4)   dr hab. Piotr Krajewski – Wydział Prawa i Administracji.

3.     Przewodniczącym Komisji jest Prorektor ds. Kadr.

4.   Zadaniem Komisji jest kontrola prawdziwości zarzutów dotyczących naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Piotra Duksę, prof. UWM.

5.     Komisja złoży raport z przeprowadzonych czynności w terminie do 8 marca 2012 roku.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.02.2012
Data publikacji:
21.03.2012 09:41
Data aktualizacji:
21.03.2012 09:41
Liczba wyświetleń:
1859
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja7zespkontrolnyks.prof_.Duksa_.doc31 KB