Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA

 

 

UCHWAŁA Nr 100

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie: nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwalą Nr 296 z 30 czerwca 2005 roku Senat Akademicki popierając utworzenie spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓŁKA AKCYJNA wyraża zgodę na udział uczelni w tej spółce.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do podjęcia działań zmierzających do udziału uczelni w spółce, o której mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:23
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:22
Liczba wyświetleń:
3475
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument