Decyzja Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem zespołu pomiesz

 

Decyzja Nr 4/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2012 roku

 

w sprawie  powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem zespołu pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej na Pływalni Uniwersyteckiej przy ul. Tuwima

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)   mgr inż. Mariusz Kurowski – Przewodniczący,

2)   dr inż. Wojciech Cymerman,

3)   Agnieszka Sułkowska,

2.    Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem zespołu pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej na Pływalni Uniwersyteckiej przy ul. Tuwima

3.    Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego.

4.    Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 12:05
Data aktualizacji:
28.02.2012 12:05
Liczba wyświetleń:
1859
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument