Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 10/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie zasad odpłatności z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Wprowadza się cennik opłat z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.    Użytkownicy pływalni mogą skorzystać z karnetów, których rodzaje określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.    Przy korzystaniu z karnetu obowiązuje naliczanie minutowe od chwili przejścia przez bramkę do wyjścia.

4.    Czas korzystania z pływalni na podstawie karnetu ustala się według faktycznego czasu korzystania z pływalni od momentu przejścia przez bramkę do momentu wyjścia uwzględniając dzień tygodnia i godziny określone w załączniku nr 1.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 10 lutego 2012 r.

 

CENNIK Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

 

Dzień tygodnia

 

W godzinach

 

Cena biletu normalnego za 60 min.

 

Cena biletu ulgowego

za 60 min.

Cena biletu

rodzinnego za 60 min.

 

 

2+1

 

2+2

 

2+3

od poniedziałku do piątku

06.30

15.30

10 zł

7 zł

 

 

 

od poniedziałku do piątku

15.30

22.30

12 zł

10 zł

27 zł

32 zł

35 zł

sobota, niedziela

i święta

06.30

15.30

11 zł

9 zł

27 zł

32 zł

35 zł

sobota, niedziela

i święta

15.30

22.30

13 zł

11 zł

32 zł

36 zł

39 zł

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 10

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 10 lutego 2012 r.

 

TABELA KARNETÓW NA PŁYWALNIĘ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

 

Nazwa karnetu

 

 

Cena

 

Wartość karnetu

50

 

50 zł

60

100

 

100 zł

120

150

 

150 zł

180

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2012
Data publikacji:
15.02.2012 08:13
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:25
Liczba wyświetleń:
4288
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz10cennikplywalnia.doc46.5 KB