Nr 8/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Komisji ds. Likwidacji Budynków i Budowli

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 8/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 lutego 2012 roku

 

w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  Komisji ds. Likwidacji Budynków i Budowli

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    W celu zapewnienia właściwego gospodarowania budynkami i budowlami stanowiącymi własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, powołuje się Komisję ds. Likwidacji Budynków i Budowli w następującym składzie:

1)   mgr inż. Wojciech Samulowski – Przewodniczący,

Członkowie:

2)   mgr inż. Kazimierz Jastrzębski,

3)   mgr inż. Jerzy Ossowski,

4)   mgr inż. Zbigniew Stachurski,

5)   inż. Aleksandra Wiśniewska,

6)   mgr inż. Grzegorz Zamyślewski,

7)   inż. Józef Ziółkowski.

2.    Komisja prowadzi monitoring stanu technicznego budynków i budowli należących do Uniwersytetu oraz sporządza dokumentację techniczną i składa, na jej podstawie, do Kanclerza wnioski o likwidację budynków  i budowli, których stan techniczny lub inne przyczyny uniemożliwiają dalszą eksploatację.

 

§ 2

Nadzór na funkcjonowaniem Komisji powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.02.2012
Data publikacji:
15.02.2012 08:01
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:27
Liczba wyświetleń:
2750
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz8Komisjalikwidacji budyn.doc28.5 KB