Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 7/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 stycznia  2012r.

 

w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47, poz. 480) stanowi się co następuje:

§ 1

W składzie Komisji Bioetycznej funkcjonującej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Komisją, dokonuje się następujących zmian:

1.    odwołuje się pana dr. n. med. Wiesława Pestę, w związku z jego rezygnacją z pracy w Komisji, spowodowaną zmianą miejsca zatrudnienia,

2.    powołuje się do składu Komisji pana dr. n. med. Piotra Malinowskiego.

§ 2

Skład Komisji po zmianach przedstawia się następująco:

1.    prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bacia (WNM),

2.    prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz (WNM),

3.    dr hab. n. med. Piotr Jurkowski (WNM),

4.    dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski (WNM),

5.    dr n. med. Piotr Malinowski (WNM),

6.    dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki (WNM),

7.    mec. Mariola Ropiak (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie),

8.    prof. dr hab. n.med. Wojciech Rowiński (WNM),

9.    piel. Małgorzata Wojtkowska (Szpital Uniwersytecki),

10. ks. Mgr Andrzej Zieliński (etyk),

11. dr n. med. Tadeusz Żechowicz (WNM).

§ 3

Uchyla się przepisy Zarządzenia nr 39/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie uregulowanym niniejszym Zarządzeniem.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2012
Data publikacji:
15.02.2012 07:56
Data aktualizacji:
06.11.2013 14:28
Liczba wyświetleń:
2577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz7komisja bioetyczna.doc34 KB