Wersje strony Nr 96 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.