Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych

Strona została usunięta dnia: 6 luty, 2012 - 10:31

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 6/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 stycznia 2012 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych

 

Działając na  § 17 ust. 7, w związku z Uchwałą nr 826 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Tworzy się jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych.

2.    Organizację i zasady działania Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.01.2012
Data publikacji:
06.02.2012 10:31
Data aktualizacji:
06.02.2012 10:31
Liczba wyświetleń:
1726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz6utwCentKonkurenObszAglomer.doc28.5 KB