Wersje strony UCHWAŁA Nr 843 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2012

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.