Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników

Strona została usunięta dnia: 31 styczeń, 2012 - 07:34

Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników

 

Wydział/jednostka

Liczba pracowników

Razem liczba pracowników

Nauczyciele akademiccy

NA -liczba elektorów w jednostce

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Z tytułem profesora lub stopniem dr. hab.

Pozostali nauczyciele

liczba

elekt.

liczba

elekt.

liczba

elekt.

Bioinżynierii Zwierząt

44

18

34

2

20

51

17

129

Biologii i Biotechnologii

26

11

66

4

15

37

129

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

20

8

83

5

13

37

140

Humanistyczny

53

22

157

10

32

26

236

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

65

26

88

6

32

75

228

Matematyki i Informatyki

18

7

64

4

11

18

100

Medycyny Weterynaryjnej

33

14

61

4

18

46

140

Nauk Ekonomicznych

17

7

94

6

13

26

137

Nauk Medycznych

32

13

99

7

20

59

190

Nauk Społecznych

22

9

130

8

17

29

181

Nauk Technicznych

38

16

121

8

24

67

226

Nauki o Żywności

34

14

87

6

20

59

180

Ochrony Środowiska i Rybactwa

29

12

53

4

16

35

117

Prawa i Administracji

17

7

124

8

15

25

166

Sztuki

19

8

34

2

10

12

65

Teologii

19

8

25

2

10

5

49

Jednostki Międzywydziałowe

0

-

88

6

6

8

96

Jednostki ogólnouczelniane

0

-

2

250

252

Administracja

0

-

0

-

-

527

11

527

Ogółem

486

200

1410

92

292

1392

28

3288

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.01.2012
Data publikacji:
31.01.2012 07:31
Data aktualizacji:
31.01.2012 07:34
Liczba wyświetleń:
4846
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument