Nr 93 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation)

 

UCHWAŁA Nr 93

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation).

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

 

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI.

 

§ 2

Global University Network for Innovation (GUNI) jest siecią grupującą Katedry UNESCO, instytuty badawczo-naukowe szkół wyższych oraz instytucje uczestniczące w projektach dotyczących zmian i innowacji w szkolnictwie wyższym.

Regionalne sieci GUNI są tworzone w następujących pięciu regionach świata: Afryka, Ameryka Łacińska i Karaiby, Azja i Pacyfik, Kraje Arabskie, Europa i Ameryka Północna.

Zagadnienia, którymi zajmuje się GUNI są w kręgu naszych zainteresowań. Dotyczą one problematyki kształcenia, procedur akredytacyjnych, ustalania wskaźników jakości kształcenia, porównywalnych w skali międzynarodowej, a także możliwość wymiany myśli i konfrontowania rozwiązań praktycznych, stosowanych w różnych krajach.

 

§ 3

Głównymi celami sieci GUNI są:

  • Umocnienie pozycji szkolnictwa wyższego na świecie.
  • Dokonywanie starań mających na celu wdrożenie Deklaracji i Priorytetowego Planu Działań przyjętych przez Światową Konferencję nt. Szkolnictwa Wyższego (World Conference on Higher Education, WCHE).
  • Poprawa i usprawnienie polityki w kwestiach dotyczących szkolnictwa wyższego.
  • Poszukiwanie zasobów i pobudzanie czynników mających wpływ na promocję postępu szkolnictwa wyższego w krajach słabiej wspieranych.
  • Umocnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a światem pracy.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora do podpisania stosownych dokumentów związanych z przystąpieniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do sieci GUNI.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:13
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:26
Liczba wyświetleń:
3455
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument