Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy


DRUKUJ TEN DOKUMENT


Zarządzenie Nr 96/2011
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie syg. Akt XXI Pa 216/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku stanowi się, co następuje:

§ 1
Na podstawie art. 192 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) osoby zatrudnione na stanowisku kustosza w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i wymienione w załączniku do Zarządzenia, traktowani są na równi z nauczycielami akademickimi, stając się jednocześnie pracownikami mianowanymi na czas nieokreślony i zachowują to uprawnienie także po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w tym uprawnienie do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym nauczycielom akademickim, tj. w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku.

§ 2
Mając na względzie potrzebę niezakłóconego toku pracy Biblioteki Uniwersyteckiej pracownicy wymienieni w § 1 będą wykorzystywać bieżące i zaległe urlopy wypoczynkowe za lata 2008-2011 sukcesywnie, w terminie do 31 marca 2014 roku, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 3
Kustoszom oraz starszym bibliotekarzom, którzy rozwiązali stosunek pracy w okresie 2008-2011 zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w latach 2008-2011.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 75/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Rektor

                              prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2011
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Kustosze i starsi bibliotekarze zatrudnieni na stanowisku przed 1.09.2006 roku,
którzy nabywają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 10 dni rocznie od 1.01.2008 r.


Lp.    Nazwisko i imię    Aktualne stanowisko    Data zatrudnienia    Awans
1.        Żakiewicz Stanisława    Kustosz    1972.09.15    1980.11.01
2.        Tołścik Urszula    Kustosz    1973.02.01    1982.09.01
3.        Dąbrowski Wiesław    Kustosz    1980.12.15    1983.08.01
4.        Adamowicz-Daniłowicz Krystyna    Kustosz    1974.01.09    1983.10.01
5.        Borajkiewicz Elżbieta    Kustosz    1975.10.20    1984.01.01
6.        Idźkowska Barbara    Kustosz    1976.08.01    1986.08.01
7.        Gałecka Jolanta    Kustosz    1977.10.15    1986.10.01
8.        Ważna Alina    Kustosz    1980.02.01    1988.01.01
9.        Olkowska Wiesława    Kustosz    1980.09.15    1988.10.01
10.        Orzeszkowska Franciszka    Kustosz    1980.09.08    1990.01.01
11.        Kaczmarek Danuta    Kustosz    1978.10.16    1990.10.01
12.        Krawczyk Maria    Kustosz    1981.09.01    1994.07.01
13.        Bieranowska Barbara    Kustosz    1984.10.01    1996.09.01
14.        Gierczak Hanna    Kustosz    1986.09.01    1996.11.01
15.        Wołos Jolanta    Kustosz    1985.04.15    1998.03.01
16.        Jagłowska Maria    Kustosz    1986.09.16    1998.03.01
17.        Anek-Kucharek Beata    Kustosz    1984.03.16    1998.08.01
18.        Gazińska Barbara    Kustosz    1989.01.04    1999.12.01
19.        Usowicz Elżbieta    Kustosz    1989.10.01    1999.12.01
20.        Górecka Janina    Kustosz    1996.07.16    1999.12.01
21.        Pawłowska Hanna    Kustosz    1990.09.20    2000.11.01
22.        Szemplińska Elżbieta    Kustosz    1991.11.04    2002.11.01
23.        Michalska Janina    Kustosz    2003.03.17    2003.03.17
24.        Kowalczuk Lucyna    Kustosz    1990.09.01    2003.04.01
25.        Brodowska Jolanta    Kustosz    1977.04.19    2004.02.01
26.        Grabowska Bożenna    Kustosz    1987.09.01    2004.10.01
27.        Zemła Nina    Kustosz    1986.09.16    2004.10.01
28.        Kurpiecka Beata    Kustosz    1993.10.11    2005.04.01
29.        Leś Anna    Kustosz    1995.01.16    2005.04.01
30.        Osiecka-Murawa Jolanta    Kustosz    1992.10.01    2005.04.01
31.        Moszczyńska Izabela    Kustosz    1983.10.19    2005.04.01
32.        Reczyńska Dorota    Kustosz    1979.10.24    2005.04.01
33.        Rudnicka Ewa    Kustosz    1996.06.05    2006.08.01
34.        Artemiuk Alicja    Kustosz    1996.02.01    2007.01.01
35.        Gawenda Iwona    Kustosz    1996.05.01    2007.01.01
36.        Sikora Elżbieta    Kustosz    1993.10.01    2007.08.01
37.        Wróblewska Joanna    Kustosz    1997.10.01    2007.11.01
38.        Sikorska Dorota    Kustosz    1996.04.01    2008.01.01
39.        Kozera Beata    Kustosz    1995.05.01    2008.01.01
40.        Wyspiańska Magdalena    Kustosz    1997.11.20    2008.02.01
41.        Kantor Hanna    Kustosz    1996.10.01    2008.03.01
42.        Korytko Iwona    Kustosz    1997.09.01    2008.05.01
43.        Bednarska Ewa    Kustosz    1980.10.01    2008.05.01
44.        Malanowicz Magdalena    Kustosz    1998.04.15    2008.05.01
45.        Gawrońska Lidia    Kustosz    1997.10.01    2008.06.01
46.        Sadonis Irena    Kustosz    1997.11.01    2008.11.01
47.        Kuc-Frankowska Krystyna    Kustosz    1996.03.01    2008.11.01
48.        Kończyk Janina    Kustosz    1993.02.15    2009.01.01
49.        Przybyszewska Joanna    Kustosz    1999.03.15    2009.07.01

Kustosze i starsi bibliotekarze, którzy odeszli z pracy w Uniwersytecie od 1.01.2008 roku:

1)    Anna Juchniewicz – 2008-10-16
2)    Elżbieta Łupińska – 2009-09-25
3)    Maria Bartnik – 2009-04-30
4)    Teresa Łagodzińska-Małyszko – 2009-12-31
5)    Maria Korczakowska – 2009-12-31
6)    Ewa Borkowska – 2010-01-31

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2011
Data publikacji:
26.01.2012 07:26
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:21
Liczba wyświetleń:
5142
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz96urlopwypkustoszy.doc84 KB