Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 1/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 stycznia 2012 roku

 

w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu), w związku z § 18 Uchwały Nr 636 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 r. oraz § 17 Uchwały Nr 637 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.     

Rejestracja w systemie IRK

14.06 – 5.07.2012 r.

2.     

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 5.07.2012 r.*

3.     

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

14.06 – 5.07.2012 r.

4.     

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

9.07.2012 r.

5.     

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

9.07.2012 r.

6.     

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

10.07.2012 r.

7.     

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

10-11.07.2012 r.

8.     

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

10-11.07.2012 r.

9.     

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

10-11.07.2012 r.

10.  

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia)

12.07.2012 r.

11.  

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

13.07.2012 r.

12.  

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 19.07.2012 r.

13.  

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

20.07.2012 r.

14.  

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 24.07.2012 r.

15.  

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

25.07. 2012 r.

16.  

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

do 27.07.2012 r.

17.  

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

31.07.2012 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§ 2

Określa się harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

14.06 – 20.07.2012 r.

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 20.07.2012 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

14.06 – 20.07.2012 r.

4.

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

24.07.2012 r.

5.

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

24.07.2012 r.

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

25.07.2012 r.

7.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

25.07.2012 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

27.07.2012 r.

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 3.08. 2012 r.

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

6.08.2012 r.

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 9.08.2012 r.

12.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów

do 5.09.2012 r.

13.

Ogłoszenie wyników naboru na studia niestacjonarne

7.09.2012 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§ 3

Określa się harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim 

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.     

Rejestracja elektroniczna (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

30.03 – 30.06.2012 r.

2.     

Rejestracja elektroniczna i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

30.03 – 01.07.2012 r.*

3.     

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

06.07.2012 r.

4.     

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

10.07.2012 r.

5.     

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

12.07.2012 r.

6.     

Dokonanie opłaty wpisowej (dotyczy obcokrajowców)

do 31.07.2012 r.*

7.     

Dokonanie opłaty czesnego za I semestr (dotyczy obywateli Polskich)

do 31.07.2012 r.*

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.01.2012
Data publikacji:
17.01.2012 12:31
Data aktualizacji:
17.01.2012 12:31
Liczba wyświetleń:
3369
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz1harmrekrutacji.doc67.5 KB