Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 1/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 stycznia 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 26/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuje się Komisję rekrutacyjną w następującym składzie:

1)   prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa – Przewodniczący,

2)   dr inż. Wojciech Cymerman,

3)   mgr Grzegorz Dubielski,

4)   mgr Tomasz Żabiński.

2.    Zadaniem Komisji jest wyłonienie, w terminie do 12 stycznia 2012 roku, kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.    Obsługę administracyjną Komisji zapewni Biuro Kadr i Spraw Socjalnych.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.01.2012
Data publikacji:
12.01.2012 10:02
Data aktualizacji:
18.01.2012 06:46
Liczba wyświetleń:
2573
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyz1komisjakierownikplyw.doc51.5 KB