Nr 92 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 92

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Olsztyn przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa użytkowania gruntów stanowiących drogi dojazdowe, lokalne oraz ciągi piesze położonych w Olsztynie w:

  • obrębie nr 118, oznaczonych jako działki nr 2/60; 2/62; 2/75; 2/81; 2/103; 2/120; 2/137; 2/187; 2/195; 2/156; 2/119; 2/136; 2/166; 2/200;
  • obrębie 152, oznaczonych jako działki nr 25/22; 25/41;

o łącznej powierzchni 1,4006 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu),.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:10
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:27
Liczba wyświetleń:
3387
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument