Nr 98/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 98/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3) 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (DzU Nr 253, poz. 1520), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (DzU Nr 196, poz. 1169), w związku z Uchwałą Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, a także na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM z dnia 25 listopada 2011 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie określa się wzór opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) dla studiów trzeciego stopnia, tworzonego w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 2

  1. Wzór opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) stanowi załącznik 1 do zarządzenia.
  2. Przewodnik wypełniania formularza sylabusa przedmiotu/modułu stanowi załącznik 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Opis przedmiotu/modułu (sylabus) stanowi integralną część programu studiów doktoranckich.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2011
Data publikacji:
11.01.2012 07:30
Data aktualizacji:
18.07.2014 09:43
Liczba wyświetleń:
3521
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz98SYLABUSDOKTORANCI.doc29.5 KB
Zal2Zarz98.doc223.5 KB
Zal1Zarz98.doc116.5 KB