Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 91

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na przekazanie za odszkodowaniem na rzecz Gminy Olsztyn przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa użytkowania gruntu położonego w Olsztynie, oznaczonego jako działka nr 5/62 (obręb 118 m. Olsztyn) o powierzchni 3,3991 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), stanowiącego tereny oświaty.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:09
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:27
Liczba wyświetleń:
3366
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument