Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo

 

UCHWAŁA Nr 90

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Stawiguda prawa użytkowania gruntów położonych w:

  • obrębie Bartąg, oznaczonych jako działki nr 103/2; 103/8; 103/17; 103/18; 103/26; 104/2; 104/4;
  • obrębie Dorotowo, oznaczonych jako działki nr 161/5; 161/10; 161/7; 155/20; 155/19; 155/21; 155/22; 155/23; 155/54; 164/1; 166/28; 166/29;
  • obrębie Tomaszkowo, oznaczonych jako działki nr 53/60; 53/61; 53/12; 53/13; 53/23; 53/36; 53/16; 53/11;

o łącznej powierzchni 7,8863 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), stanowiących drogi dojazdowe oraz lokalne.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:08
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:28
Liczba wyświetleń:
3286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument