Nr 91 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 91

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-3 i art. 68 ust. 1 pkt 2) 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram dla Szkolnictwa Wyższego (DzU Nr 253, poz. 1520), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (DzU Nr 243, poz. 1445), w związku z Uchwałą Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, a także na podstawie 5 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM z dnia 25 listopada 2011 roku), zarządza się co następuje:

 

§1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie określa się wzór opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) dla studiów wyższych, tworzonego w oparciu o Krajowe Ramy dla Szkolnictwa Wyższego.

 

§2

  1. Wzór opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) stanowi załącznik 1 do zarządzenia.

  2. Przewodnik wypełniania formularza sylabusa przedmiotu/modułu stanowi załącznik 2 do zarządzenia.

 

§3

Opis przedmiotu/modułu (sylabus) stanowi integralną część programu studiów.

 

§4

Za rządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.12.2011
Data publikacji:
20.12.2011 09:35
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:32
Liczba wyświetleń:
4522
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz91.pdf394.87 KB
ZalZarz91Sylabus.doc326.5 KB