Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 42/2011

z dnia 8 listopada 2011r.

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habilitowanego

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z stanowi się co następuje:

 

§ 1

 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia kontroli nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopnia doktora habilitowanego:

 1. pani dr hab. Annie Iżewskiej,

 2. pani dr hab. Marzennie Olszewskiej.

 1. W skład komisji wchodzą:

 1. prof. dr hab. Tadeusz Rawa – Prorektor ds. Kadr,

 2. prof. dr hab. inż. Janina Pogorzelska – Przewodnicząca Senackiej Komisji Kadrowej,

 3. prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka – Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii,

 4. prof. dr hab. inż. Marek Markowski – Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych na Wydziale Nauk Technicznych.

 1. Przewodniczącym Komisji jest Prorektor ds. Kadr.

 2. Zadaniem Komisji jest kontrola prawdziwości zarzutów dotyczących nieprawidłowości, do których mogło dojść w trakcie postępowania o nadanie przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz w sprawie popełnienia plagiatów przez osoby wymienione w ust. 1.

 3. Komisja złoży raport z przeprowadzonych czynności w terminie do 31 grudnia 2011 roku.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.11.2011
Data publikacji:
08.12.2011 08:05
Data aktualizacji:
08.12.2011 08:05
Liczba wyświetleń:
2030
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyz42.odt17.76 KB