Wersje strony Nr 804 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Senatu z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.