Wersje strony Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.