Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego

 

UCHWAŁA Nr 86

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje inicjatywę utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego.

 

§ 2

Senat powierza przygotowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania Wydziału Lekarskiego zespołowi w składzie:

Przewodniczący – prof. dr hab. Gabriel FORDOŃSKI

Członkowie:

  • prof. dr hab. Maria DYNOWSKA,
  • prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ,
  • prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI,
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ
  • prof. dr hab. Stefan SMOCZYŃSKI.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora do podpisania stosownych porozumień w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego, z:

  • Ministrem Zdrowia,
  • Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:02
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:30
Liczba wyświetleń:
3511
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument