Nr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

 

Uchwała Nr 85

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu oraz uwzględniając Uchwałę Nr 110 Senatu UWM w Olsztynie z 30 listopada 2001 roku, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat podejmuje postępowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Scheuble, Federalnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych Niemiec.

 

§ 2

Funkcję promotora powierza się dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu, prof. UWM.

 

§ 3

Ocena zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa dr. W. Scheuble powierzona zostanie recenzentom spośród niżej wymienionych osób:

  • prof. dr hab. Bronisław GEREMEK,
  • prof. dr hab. Janusz MAŁŁEK,
  • prof. dr Hermann STRASSER,
  • prof. dr hab. Andrzej ZOLL.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora do przeprowadzenia z kandydatami na recenzentów niezbędnych uzgodnień i zlecenia wybranym recenzentom opracowania oceny wniosku, o którym mowa w § 3.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 13:01
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:31
Liczba wyświetleń:
3380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument