Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006

 

Uchwała Nr 84

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2006 uwzględniający:

 

Przychody działalności operacyjnej                                                                270 251,5

Koszty działalności operacyjnej                                                                     257 478,8

Zysk z działalności operacyjnej                                                                       12 772,7

Zwiększenia funduszu zasadniczego                                                                 31 500,0

            Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                                   16 000,0

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                    156 191,9

Zwiększenie funduszu pomocy materialnej dla studentów                                   44 093,3

            Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     45 319,3

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                             0

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego                                                   143,1

            Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego                                        230,2

            Stan funduszu na koniec roku 2006                                                           31,2

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 38 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo -finansowego na 2006 rok.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2006
Data publikacji:
27.09.2007 12:59
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:32
Liczba wyświetleń:
3521
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument