Nr 75/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 75/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie syg. Akt XXI Pa 216/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku stanowi się, co następuje:

 § 1

Na podstawie art. 192 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) osoby zatrudnione na stanowisku kustosza w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i wymienione w załączniku do Zarządzenia w grupie:

1)     I, traktowani są na równi z nauczycielami akademickimi, stając się jednocześnie pracownikami mianowanymi na czas nieokreślony i zachowują to uprawnienie także po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w tym uprawnienie do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym nauczycielom akademickim, tj. w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku.

2)     II, które po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym zmienili stanowisko ze starszego bibliotekarza na kustosza, będą mieli prawo do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego do odebrania za okres od 2008 roku do 2011 roku, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia na wcześniej zajmowanym stanowisku.

 

§ 2

Mając na względzie potrzebę niezakłóconego toku pracy Biblioteki Uniwersyteckiej pracownicy wymienieni w § 1 będą wykorzystywać bieżące i zaległe urlopy wypoczynkowe za lata 2008-2011 sukcesywnie, w terminie do 31 marca 2013 roku, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 3

Kustoszom oraz starszym bibliotekarzom, którzy rozwiązali stosunek pracy w okresie 2008-2011 zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w latach 2008-2011.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 06:38
Data aktualizacji:
08.02.2017 09:49
Liczba wyświetleń:
3020
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz75wymiarurlopukustoszy.doc29.5 KB