Nr 64/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 64/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 767 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Nauk Ekonomicznych:

1)     likwiduje się Katedrę Ubezpieczeń,

2)     zmienia się nazwę Katedry Polityki Społecznej na Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,

3)     pracownicy naukowo-dydaktyczni likwidowanej Katedry Ubezpieczeń zostają włączeni do struktury Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,

4)     stanowisko administracyjne w dotychczasowej Katedrze Ubezpieczeń ulega likwidacji.

2.      Zmiany, o których mowa w pkt. 1, wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
04.11.2011 12:03
Data aktualizacji:
08.02.2017 10:58
Liczba wyświetleń:
2317
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz64zmianyorganiz.doc29 KB