Nr 63/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 63/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 766 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)     tworzy się:

a)     Katedrę Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi,

b)     Klinikę Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi w Katedrze Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi,

c)      Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

2)     przekształca się Zakład Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii w Katedrę Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii;

3)     ze struktury Katedry Pediatrii wyłącza się:

a)     Klinikę Pediatrii,

b)     Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt,

c)      Oddziału Klinicznego Pediatrycznego i Hematologiczno-Onkologicznego,

4)     jednostki organizacyjne wyłączone ze struktury Katedry Pediatrii, o których mowa w pkt. 3, włącza się do struktury Katedry Pediatrii Klinicznej.

2.      Zmiany, o których mowa w pkt. 1, wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
04.11.2011 09:52
Data aktualizacji:
08.02.2017 10:59
Liczba wyświetleń:
2900
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz63zmianyorganiNM.doc29 KB