Nr 82 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa

 

Uchwała Nr 82 

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie: recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat popiera inicjatywę Politechniki Koszalińskiej w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

prof. dr. hab. Józefowi GROCHOWICZOWI.

Jednocześnie Senat akceptuje w tej sprawie opinię, której autorem jest prof. dr hab. inż. Janusz Budny.

 

§ 2

Tekst opinii, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2006
Data publikacji:
27.09.2007 12:54
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:33
Liczba wyświetleń:
3369
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument