Nr 71/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 52/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 71/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 października 2011 roku

 

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 14 Regulaminu Straży Uniwersyteckiej zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. W Zarządzeniu Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej wprowadza się zmiany w organizacji Straży Uniwersyteckiej zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu Straży Uniwersyteckiej.
  2. Tekst jednolity Załącznika nr 1 do Regulaminu Straży Uniwersyteckiej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2011

z dnia 21 października 2011 roku

 

Załącznik  nr 1 do Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ

 

 

Kierownik

Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

 

 

 

 

 

Komendant

Straży Uniwersyteckiej

 

4 zmiany

 

Stała Ochrona Obiektów

 

 

 

Dowódca Zmiany

 

Centrum Konferencyjne ul. Dybowskiego 11 4 OSOBY

 

 

 

Dyżurny Centrum Monitoringu

 

Centrum Humanistyczne

ul. Obitza 1 3 OSOBY

 

 

 

6 Strażników

 

Biblioteka Uniwersytecka

ul. Oczapowskiego 12B 10 OSÓB

 

 

 

 

 

Katedra Biotechnologii

ul. Słoneczna 45G 4 OSOBY

 

 

 

 

 

Portiernia − Rektorat

ul. Oczapowskiego 2 3 OSOBY

 

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Informatyczne

ul. Słoneczna 54 4 OSOBY

 

 

 

 

 

 

Centrum Akwakultury

ul. Warszawska 117A 4 OSOBY

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.10.2011
Data publikacji:
03.11.2011 09:01
Data aktualizacji:
08.02.2017 10:13
Liczba wyświetleń:
3197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz71zmRegulaminuStrazyUniwersyt.doc37.5 KB
Zarz71zmRegulaminuStrazyUniwersyt.doc37.5 KB