Decyzja Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiąz

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 32/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

§ 1

W Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektora oraz Kanclerza z późniejszymi zmianami:

1)     skreśla się § 4 ust. 2 pkt. 6 d,

2)     §  8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“ 4. Prorektorowi ds. Studenckich podlega:

1)     Akademickie Centrum Kultury i Promocji,

2)     Studium Języków Obcych,

3)     Studium Wychowania Fizycznego,

4)     zamiejscowe ośrodki dydaktyczne,

5)     Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,

6)     Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

7)     Ośrodek Kształcenia Praktycznego Nauczycieli.”

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.09.2011
Data publikacji:
27.10.2011 04:49
Data aktualizacji:
27.10.2011 04:49
Liczba wyświetleń:
1947
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy32zmianakompetencji.doc28.5 KB