Wersje strony Nr 777 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DS 7 polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż.”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.