Nr 66/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie praktyk studenckich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 66/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 w sprawie praktyk studenckich

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207 poz. 2110), po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego stanowi się co następuje:

§ 1

Ustalam zasady odbywania praktyk studenckich w roku akademickim 2011/2012, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 ZAŁĄCZNIKI:

  1. ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
  2. U M O W A  o organizację praktyki pedagogicznej studentów
  3. U M O W A  o organizację praktyki studentów
  4. Imienna lista wypłat

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2011
Data publikacji:
06.10.2011 09:19
Data aktualizacji:
08.02.2017 10:24
Liczba wyświetleń:
3938
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz66.doc23.5 KB
ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH38.5 KB
U M O W A o organizację praktyki pedagogicznej studentów49 KB
U M O W A o organizację praktyki studentów63 KB
Imienna lista wypłat 45.5 KB