Decyzja Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 34/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.      Nauczyciel akademicki za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim otrzyma wynagrodzenie uwzględniające stanowisko ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę obliczeniową.

2.      Wysokość stawek za godzinę określa tabela.

 

Lp.

Stanowisko

 

Stawka

za godzinę

(w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i  tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

170,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor  wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień  doktora habilitowanego w zakresie sztuki

150,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki,  starszy wykładowca

120,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

95,00

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.10.2011
Data publikacji:
06.10.2011 06:22
Data aktualizacji:
06.10.2011 06:22
Liczba wyświetleń:
1893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy34wynagrkierlekarski.doc35.5 KB