Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 31/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 74/2009 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły ds. przeglądu warunków pracy w składzie, określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Zespoły ds. przeglądu  warunków pracy zobowiązane są:

  1. przeprowadzić przeglądy w terminie do 30 listopada każdego roku,
  2. po zakończeniu przeglądu niezwłocznie złożyć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 25 Rektora UWM z 10 października 2008 roku.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Decyzji Nr 31/2011 Rektora UWM

z dnia 23 września 2011 roku

 

SKŁAD ZESPOŁÓW

DO SPRAW PRZEGLĄDU WARUNKÓW PRACY

 

1.      WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

1)     Wojciech KORSAK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – przewodniczący,

2)     dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ, prof. UWM - przedstawiciel Dziekana,

3)     mgr inż. Krystyna FILIPOWICZ - przedstawiciel ZNP,

4)     Tadeusz WÓŁKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

5)     mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP,

6)     Andrzej DOROSZKO - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

8)     lek. med. Mirosław WAWRYK - Służba Medycyny Pracy;

 

2.      WYDZIAŁ BIOLOGII

1)     mgr inż. Wiesława KOLANO - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący,

2)     mgr Zbigniew KUCZAWSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)     Halina KOWALSKA - przedstawiciel ZNP,

4)     dr Paweł LORO - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP,

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnika Chemicznymi i Odpadami,

8)     mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK - Służba Medycyny Pracy;

 

3.      WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

1)     dr hab. Elżbieta  LEWANDOWICZ, prof. UWM - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr inż. Jerzy TRYSTUŁA - przedstawiciel Dziekana,

3)     dr inż. Andrzej DUMALSKI - przedstawiciel ZNP,

4)     mgr Paweł SOBOTKO - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr inż. Andrzej ŻUKOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP;

 

4.      WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY

1)     mgr Jolanta DOKURNO - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr Robert MILIAN - przedstawiciel Dziekana,

3)     dr Jarosław STRYCHARSKI - przedstawiciel ZNP,

4)     mgr inż. Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

5)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP;

 

5.      WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1)     dr inż. Jerzy SMOŁUCHA - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     dr inż. Piotr ŻARCZYŃSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)     dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ - przedstawiciel ZNP,

4)     dr inż. Sławomir SMÓLCZYŃSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP,

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

8)     Andrzej DOROSZKO - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK - Służba Medycyny Pracy;

 

6.      WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

1)     mgr Marzena ŚMIECH - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr Dariusz MADAJ - przedstawiciel Dziekana,

3)     dr Andrzej CZARNECKI - przedstawiciel  NSZZ „Solidarność”,

4)     mgr Maria BULIŃSKA - przedstawiciel ZNP,

5)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP,

6)     Andrzej DĄBROWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych;

 

7.      WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

1)     dr wet. Dariusz BARSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     dr hab. Mirosław MICHALSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)     mgr inż. Krystyna CIEŚLAR - przedstawiciel ZNP,

4)     dr wet. Ewa SKORSKA-WYSZYŃSKA - przedstawiciel  NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr inż. Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP,

7)     Andrzej DOROSZKO - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

8)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK - Służba Medycyny Pracy;

 

8.      WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

1)     dr inż. Janusz MICHALSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr inż. Mirosław SITARSKI - przedstawiciel Dziekana,

3)     dr inż. Piotr MAZUR - przedstawiciele ZNP,

4)     mg inż. Mirosław SITARSKI - przedstawiciel ZNP,

5)     dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

6)     mgr inż. Grzegorz ZAMYŚLEWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,   

7)     mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Działu BHP,

8)     mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK - Służba Medycyny Pracy;

 

9.      WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

1)     Piotr KALINOWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr inż. Adam ZINKIEWICZ - przedstawiciel Dziekana,

3)     Maria IGLIŃSKA - przedstawiciel ZNP,

4)     dr inż. Halina OSTOJA - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP,

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

8)     Andrzej DOROSZKO przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK - Służba Medycyny Pracy;

 

10.  WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA

1)     dr Roman GŁAŻEWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     dr inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW - przedstawiciel Dziekana i przedstawiciel ZNP,

3)     prof. dr hab. Dariusz KUCHARCZYK - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

4)     inż. Jan WRÓBLEWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

5)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP,

6)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami,

7)     Andrzej DOROSZKO - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

 

11.  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1)     mgr Adam WOLNIAKOWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr Dorota MAJEWSKA - przedstawiciel Dziekana,

3)     Jadwiga WORONIECKA - przedstawiciel ZNP,

4)     dr inż. Andrzej WOŁODŹKO - przedstawiciel  NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr Janusz BIEŃKOWSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ - przedstawiciel Działu BHP;

 

12.  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

1)     mgr inż. Katarzyna HUMIŃSKA - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr Katarzyna JAWORSKA - przedstawiciel Dziekana,

3)     mgr Krystyna ZIÓŁKOWSKA - przedstawiciel ZNP,

4)     mgr Jerzy AKIŃCZA - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr Mirosław STANKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

6)     mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP,

7)     mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

 

13.  WYDZIAŁ TEOLOGII

1)     mgr Ewa CZAPLICKA - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr Beata ŻURAWSKA - przedstawiciel Dziekana,

3)     inż. Aleksandra WIŚNIEWSKA - przedstawiciel Służb Technicznych,

4)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP,

5)     mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

 

14.  WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

1)     dr inż. Antoni BARTNIK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     dr inż. Marcelina ZAPOTOCZNA - przedstawiciel Dziekana,

3)     mgr inż. Barbara GOLONKA - przedstawiciel ZNP,

4)     Leszek JUSZKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

5)     mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Działu BHP,

6)     mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;

 

15.  WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH

1)     dr Wojciech MARCHLIK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr Aneta KEMPA - przedstawiciel Dziekana,

3)     mgr inż. Kazimierz JASTRZĘBSKI - przedstawiciel Służb Technicznych,

4)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA - przedstawiciel Działu BHP,

5)     mgr inż. Danuta SZYNDLER - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.,

6)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA - przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami  Chemicznymi i Odpadami;

 

16.  STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU, STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

1)     Łucja PASZEK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     mgr Grzegorz DUBIELSKI - przedstawiciel Rektora,

3)     dr Robert PODSTAWSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

4)     mgr Maria MIERZWIŃSKA - przedstawiciel ZNP,

5)     mgr Jerzy DANILUK - przedstawiciel ZNP,

6)     mgr inż. Janusz SABA - przedstawiciel Służb Technicznych,

7)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA - przedstawiciel Działu BHP;

 

17.  BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

1)     mgr inż. Anna ŁUKASIK - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     dr inż. Włodzimierz SEBASTYAŃSKI - przedstawiciel Dyrektora,

3)     mgr Magdalena MALANOWICZ - przedstawiciel ZNP,

4)     Tadeusz KOTOWICZ - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI - przedstawiciel Służb Technicznych, 

6)     mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP;

 

18.  ADMINISTRACJA, STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Łężanach i STACJA  DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Bałdach

1)     Edward MAJEWSKI - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący,

2)     Tomasz DERDOŃ (Łężany) - przedstawiciel Kanclerza,

3)     Andrzej CESARSKI (Bałdy) - przedstawiciel Kanclerza,

4)     mgr Adam TABOR (Archiwum) - przedstawiciel Kanclerza,

5)     lic. Radosław HRYNEK (Akademickie Centrum Mediów i Promocji) - przedstawiciel Kanclerza,

6)     lic. Paweł MORAWSKI (Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN),

7)     Tadeusz WÓŁKIEWICZ - przedstawiciel Służb Technicznych,

8)     inż. Barbara SEPCZYŃSKA - przedstawiciel ZNP,

9)     Maria PASEK - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

10) mgr Krzysztof NOWICKI - przedstawiciel Działu BHP,

11) mgr inż. Mieczysław GRZYB - przedstawiciel Działu BHP,

12) Andrzej DOROSZKO - przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.10.2011
Data publikacji:
06.10.2011 05:55
Data aktualizacji:
06.10.2011 08:59
Liczba wyświetleń:
3682
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzj31zespwarunkpracy.doc84.5 KB