Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (EDPPM)

Strona została usunięta dnia: 5 październik, 2011 - 10:15

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (EDPPM),

których inauguracja odbędzie się 12 października 2011 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. B. Dybowskiego 11, są organizowane w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przy współpracy z Komisją Europejską w zakresie programu Youth@Work. Program ten został rozpoczęty przez Prezydencję węgierską i zainaugurowany podczas konferencji „Repositioning Public Employment Service to Enhance Youth Employment Prospects” w dniach 28 – 29 kwietnia 2011 roku w Budapeszcie. Program skierowany jest do osób młodych rozważających założenie własnej działalności gospodarczej, poszukujących pomysłu na życie oraz zainteresowanych działalnością społeczno – zawodową. Celem programu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz  inspirowanie do podejmowania aktywności na rynku pracy.

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych to wiele ciekawych wydarzeń, podczas których wszyscy młodzi mieszkańcy naszego regionu będą mogli skorzystać z wykładów, prelekcji, warsztatów, projekcji, ofert pracy, staży i stypendiów. Będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach oraz wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie wiedzy o przedsiębiorczości. 

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych uzyskały honorowy patronat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym organizatorem EDPPM jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie a jego partnerami: Komisja Europejska, Kuratorium Oświaty, Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.

Medialnie nad wydarzeniami czuwać będą: Telewizja Polska Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, Radio Eska, Radio UWM FM, Dziennik Elbląski, Gazeta Olsztyńska oraz portale:  EurActiv.pl i praca.wm.pl.

W ramach Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych odbędą się:

Międzynarodowa Konferencja   „Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie”  z udziałem m.in. ekspertów z Komisji Europejskiej, organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe oraz przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej.

 

Data:   12 października 2011 roku, godz. 09.30-13.00

Miejsce :   Sala Kongresowa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM

Prowadzenie konferencji:  Sławomir Ostrowski – dziennikarz ekonomiczny Polskiego Radia Olsztyn

Program konferencji

 

9.30 – 9.40                Występ chóru Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie

9.40 – 9.50                Powitanie gości:

  Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

9.50 – 10.00              Uroczyste otwarcie konferencji:

  Marian Podziewski,  Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

  Jacek Protas,  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.00 – 10.10             Wystąpienie okolicznościowe:

  Czesława Ostrowska,  Podsekretarz Stanu w MPiPS

10.10 – 10.20             Wystąpienie okolicznościowe:

  Agnes Bradier,  Dyrekcja Generalna w Komisji Europejskiej d.s. zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Włączenia Społecznego

10.20 – 10.35             „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur” –  dr Elżbieta Lorek, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego

10.35 – 10.50             „Przedsiębiorczość wśród młodych ludzi w Unii Europejskiej” 

  Agnes Bradier

10.50 – 11.05             „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży uczącej się”   Stig Hultén, Junior Achievement Young Enterprise  JA-YE

11.05 – 11.30             przerwa kawowa

11.30 – 11.45             „Przedsiębiorczość akademicka - dobre praktyki”

prof. dr hab. Józef Górniewicz,  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

11.45 – 12.00             „Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą”

Wiesław R. Drożdżyński,  Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

12.00 – 12.15             "Kompetencje młodych przedsiębiorców”

Oldo Vanous,  Wiceprezydent JA-YE

12.15 – 12.45             Moja droga do sukcesu – młodzi przedsiębiorcy:

  Lisnic Eugeniu  – Rumunia;

  Tomasz Ziajka – Polska

12.45 – 13.00             Występ artystyczny

 

Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Kariery z udziałem doradców EURES z: Danii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Polski oraz agencji pracy m.in. z Danii i Holandii. Obok stoisk firmowych, przy których dostępne będą oferty pracy  w branżach: budowlanej, drzewnej, informatycznej, handlowej, podczas targów  będą czynne punkty konsultacyjne m.in.: doradców zawodowych, psychologów, prawników prawa pracy, doradców finansowych, konsultantów z agencji i fundacji rozwoju, pośredników pracy, urzędników z Izby Skarbowej.  Uczestnicy targów będą mogli skorzystać również z informacji i wskazówek w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania dofinansowania, dotacji na jej rozpoczęcie oraz w trakcie jej prowadzenia.

 

Data:  12 października 2011 roku, godz. 13.00 – 18.00

Miejsce:  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM

 

Wystawcy:

·         pracodawcy  z kraju i zagranicy

·         przedstawiciele europejskich służb zatrudnienia  - doradcy EURES  z 11 krajów UE/EOG

·         instytucje szkoleniowe

·         agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej

·         uczelnie wyższe, centra kształcenia zawodowego

·         centra informacji i planowania kariery zawodowej

·         centrum edukacji i pracy młodzieży OHP

 

Punkty konsultacyjne:

·         doradcy EURES j.w.

·         przedstawiciele ZUS, Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Skarbowego, funduszy pożyczkowych, inkubatorów przedsiębiorczości, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych

·         prawnicy prawa pracy PIP

·         punkt informacyjny EFS

·         doradcy zawodowi, psycholodzy, specjaliści coachingu

·         przedstawiciel PUP – osoba zajmująca się przyznawaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

·         przedstawiciel WUP,

·         CEiPM OHP /doradcy zawodowi MCIZ i MCK, pośrednicy pracy MBP i PPP/

·         stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej; organizacji Junior Achievement Young Enterprise Europe, doradców EURES (Danii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Polski), przedstawicieli władz uczelnianych oraz innych ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu.

 

Data: 12 października 2011 roku, godz. 13.30 – 17.30

Miejsce: Sala Karmazynowa, Sala Błękitna, Sala Cytrynowa w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM

 

Panele będą odbywały się równolegle w trzech salach.

 

Temat pierwszego panelu: Jak odnieść sukces? – dyskusja moderowana z udziałem kilku młodych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces. Swój udział zgłosili przedsiębiorcy z branży: informatycznej, złotniczej i budowlanej. Jako ekspert w dyskusji udział weźmie również przedsiębiorca z Rumunii, który założył firmę projektującą i budującą domy z drewna.

Godziny  trwania dyskusji:  13.30 – 14.30;  15.00 – 16.00;  16.30 – 17.30.

 

Temat drugiego panelu: Przedsiębiorczość a mobilność zawodowa na terenie UE – dyskusja moderowana z udziałem doradców EURES z krajów UE na temat warunków życia, nauki i pracy za granicą. Swój udział w dyskusji zgłosili doradcy z: Danii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Polski.

Godziny trwania dyskusji:  13.30 – 14.30;  15.00 – 16.00;  16.30 – 17.30.

 

Temat trzeciego panelu: Przedsiębiorczość akademicka – dyskusja moderowana z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli organizacji studenckich, władz uczelnianych na temat aktywności społeczno - zawodowej studentów. Swój udział w dyskusji potwierdzili: dwóch przedstawicieli młodzieżowej organizacji Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE), przedstawiciele organizacji studenckich UWM oraz dr hab. Szczepan Figiel – prorektor d.s. rozwoju uczelni. Misją organizacji JA-YE jest pomoc młodym ludziom w zrozumieniu ekonomii życia, inspirowanie oraz ukierunkowywanie na zdobywanie sukcesu poprzez wykorzystanie praktycznych rozwiązań.

Godziny trwania dyskusji:  13.30 – 14.30;  15.00 – 16.00;  16.30 – 17.30.

 

Warsztaty „Czy nadaję się na przedsiębiorcę” prowadzone przez doradców zawodowych

 

Data: 12 października 2011 roku, godz. 13.30 – 17.30

Miejsce: sale dydaktyczne w  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM

 

Warsztaty odbywać się będą równolegle w godzinach:  13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00; 16.30 – 17.30

w 4 salach dydaktycznych.

Warsztaty skierowane są do młodzieży szkół średnich i wyższych – będą prowadzone przez doradców zawodowych z urzędów pracy i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Młodzież biorąca udział w warsztatach będzie mogła określić swoje umiejętności i możliwości w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się również jakie aspekty należy wziąć pod uwagę planując rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Ponadto poza Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM odbędą się:

 

Konkurs wiedzy o przedsiębiorczości z nagrodami

Czas trwania:  5 września –  5 października 2011 roku.

Konkurs polega na analizie tekstu źródłowego oraz udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania. Tekst źródłowy zawiera opis sytuacji, w której młody człowiek zakłada działalność gospodarczą.  Konkurs przeprowadzony będzie  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Został opracowany regulamin konkursu oraz powołana Komisja Konkursowa, której zadaniem będzie ocena poprawności odpowiedzi wśród nadesłanych formularzy oraz losowy wybór kilkunastu laureatów spośród prawidłowo udzielonych odpowiedzi. W celu sprawnego przebiegu konkursu została utworzona zakładka na stronie internetowej www.doradca.up.gov.pl, na której zamieszczone są wszelkie informacje na temat przebiegu konkursu. Ufundowane nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Targów Pracy, Edukacji i Kariery w dniu 12 października 2011 roku.

Spotkanie podsumowujące - dyskusja na temat: „Sytuacja młodych ludzi na polskim i europejskim rynku pracy - podobieństwa i różnice”

 

Data: 13 października 2011 roku, godz: 10.00-15.00

Miejsce: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, ul. Bydgoska 33 w Olsztynie

 

W spotkaniu udział wezmą  doradcy EURES z: Łotwy, Holandii, Słowenii i Polski, przedstawiciele władz regionalnych z Perugii (Włochy), pracownicy urzędów pracy, OHP, przedstawiciele wyższych uczelni, organizacji studenckich oraz pracodawcy z Holandii. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy poszczególnych krajów, omówienie problemów, trudnych sytuacji związanych z zatrudnieniem za granicą oraz nawiązanie współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a holenderskimi pracodawcami.

 

Spotkania na terenie szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

Data: 17 – 21 października 2011 roku

Miejsce: zainteresowane szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa warmińsko-mazurskiego

 

Zostały utworzone zespoły doradców zawodowych, w skład których wchodzą doradcy zawodowi zatrudnieni w różnych instytucjach i placówkach. Zespoły doradców będą odwiedzać zainteresowane szkoły i podczas spotkań dla zorganizowanych grup młodzieży poprowadzą warsztaty z przedsiębiorczości oraz zaprezentują rolę doradztwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej. Będą udzielać porad i konsultacji na temat zakładania działalności gospodarczej.

 

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości realizowane w Młodzieżowych Centrach Kariery Ochotniczych Hufców Pracy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

 

Data:  10-11 października 2011 roku

Miejsce: Młodzieżowe Centra Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w: Bartoszycach, Biskupcu,  Braniewie, Ełku, Giżycku, Iławie, Nidzicy, Ostródzie i Pasłęku,

 

Podczas warsztatów z zakresu przedsiębiorczości młodzież szkolna będzie miała możliwość diagnozy swoich predyspozycji przedsiębiorczych, poznania procedury zakładania działalności gospodarczej oraz zasięgnięcia praktycznych porad od przedsiębiorców dotyczących prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość skorzystania z zasobów materiałów dydaktycznych będących na wyposażeniu jednostek OHP. Młodzieżowe Centra Kariery OHP w Biskupcu, Giżycku, Ełku, Nidzicy, Bartoszycach, Iławie i Pasłęku powstały w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o tematyce realizowanej w każdym MCK oraz adresy placówek są dostępne na stronie internetowej www.warminsko-mazurska.ohp.pl

 

Bożena Piątekkoordynator Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, tel: 98 522 79 40, b.piatek@up.gov.pl

Elżbieta Amulewiczkoordynator Europejskich Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, tel: 89 522 79 80, e.amulewicz@up.gov.pl 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Karier UWM
Wytworzył:
Witold Dublaszewski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.10.2011
Data publikacji:
05.10.2011 10:12
Data aktualizacji:
05.10.2011 10:15
Liczba wyświetleń:
2740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument