Wersje strony Nr 757 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią...

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.