Nr 77 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007

 

Uchwała NR 77

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Przewodniczący                                                        - prof. dr hab. Józef Górniewicz

V-ce Przewodniczący                                                 - prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

 

Członkowie:

Przedst. Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa             – dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM

Przedst. Wydziału Biologii                                           - prof. dr hab. Tadeusz Korniak

Przedst. Wydziału Nauki o Żywności                           - prof. dr hab. Antoni Kruk

Przedst. Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa          - prof. dr hab. Jan Szczerbowski

Przedst. Wydziału Medycyny Weterynaryjnej              - dr hab. Joanna Szteyn, prof. UWM

Przedst. Wydziału Bioinżynierii Zwierząt                     - dr hab. Janina Pogorzelska, prof. UWM

Przedst. Wydziału Geodezji i Gospod. Przestrz.           - dr hab. Zofia Rzepecka

Przedst. Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki              - dr hab. Marzenna Zaorska, prof. UWM

Przedst. Wydziału Humanistycznego                          - dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów                     - mgr Nina Smolińska

Sekretarz                                                                - mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą Komisji Wydziałowych oraz rozpatruje i przedkłada rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 11:50
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:36
Liczba wyświetleń:
3405
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument