Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

 

Uchwała NR 76

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 10 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Przewodniczący                                                         - prof. dr hab. Janusz Piechocki

V-ce Przewodniczący                                                 - prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Członkowie:                                                               

Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt             - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Biologii                                  - dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Biologii                                  - prof. dr hab. Maria Dynowska

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej       - dr inż. Wojciech Cymerman

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej       - dr inż. Radosław Wiśniewski

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki                - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki                - dr Bernard Kasietczuk

Przedstaw. Wydziału Humanistycznego                       - dr Alina Naruszewicz-Duchlińska

Przedstaw. Wydziału Humanistycznego                       - dr Andrzej Korytko

Przedstaw. Wydz. Ochrony Środow. i Rybactwa        - dr inż. Wojciech Janczukowicz

Przedstaw. Wydz. Ochrony Środow. i Rybactwa        - dr hab. Małgorzata Woźniak

Przedstawiciel Wydz. Nauki o Żywności                     - dr hab. Jan Kłobukowski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa          - dr hab. Jacek Olszewski

Przedstawiciel Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa          - dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. UWM

Przedstaw. Wydziału Nauk Ekonomicznych                - dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

Przedstaw. Wydziału Nauk Ekonomicznych                - dr hab. Mirosław Gornowicz

Przedstaw. Wydziału Prawa i Administracji                 - dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM

Przedstaw. Wydziału Prawa i Administracji                 - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych               - dr Jan Damicz

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych               - dr inż. Jerzy Domański

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych               - prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki

Przedstaw. Wydziału Medycyny Weterynaryjnej         - dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Teologii                                 - ks. dr Piotr Duksa

Przedst. Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki                  - dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM

Przedst. Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki                  - dr Ewa Sikora

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego                    - Grzegorz Sokołowski

Sekretarze                                                                 - mgr inż. Irena Kozłowska

                                                                                  - mgr inż. Danuta Kuryj

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą Komisji Wydziałowych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedkłada rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2006
Data publikacji:
27.09.2007 11:47
Data aktualizacji:
12.09.2014 12:37
Liczba wyświetleń:
3532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument