Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 16 wrzesień, 2011 - 09:04

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 47/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 lipca 2011 roku

 

w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Instrukcję kancelaryjną, zwaną dalej Instrukcją, której treść stanowi załącznik do Zarządzenia.

 § 2

Do czasu wejścia w życie Instrukcji Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:

  1. sporządzenia, na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykazu akt obowiązującego w nadzorowanej przez siebie jednostce,
  2. zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników,
  3. monitorowania postępów prac przygotowawczych do wdrożenia Instrukcji.

 § 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Z dniem ogłoszenia tracą moc: Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.07.2011
Data publikacji:
16.09.2011 09:04
Data aktualizacji:
16.09.2011 09:04
Liczba wyświetleń:
2392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz47instrukcja kancelaryjna.doc28.5 KB