ogłoszenia o wyborze partnera

Strona została usunięta dnia: 14 wrzesień, 2011 - 05:45

 

Zawiadamiamy, że  w wyniku otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach  Działania 8.2.1. projektu: „Wiedza, technologia, biznes- przedsiębiorczość akademicka UWM wsparciem gospodarki Warmii i Mazur” w ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie warmińsko - mazurskim (konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1./2011) do wspólnej realizacji projektu w roli Partnera wybrano:

 

Uniwersytet Warszawski

 

Po negocjacjach partnerów oraz w wyniku wspólnego przygotowywania projektu Partnerzy ustalili następujący podział zadań przewidzianych w projekcie:

 

  • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (UWM) – Lider Projektu
  • Uniwersytet Warszawski (UW) – Partner Projektu

 

ZADANIE 1:

STAŻE W REGIONALNYCH MŚP I W UWM W OLSZTYNIE ORAZ SZKOLENIA PRAKTYCZNE

Za realizację zadania odpowiedzialny jest UWM

 

ZADANIE 2:

WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE PROCESU TWORZENIA FIRM SPIN-OFF

Za realizację zadania odpowiedzialny jest UWM wspólnie z UW

 

ZADANIE 3:

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

Za realizację zadania odpowiedzialny jest UWM

 

ZADANIE 4:

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA INNOWACJI W SEKOTRZE PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO

Za realizację zadania odpowiedzialny jest UWM wspólnie z UW

 

Dodatkowo w trakcie prac nad projektem uzgodniono zmianę tytułu projektu na "Od Nauki do Biznesu wsparcie innowacyjności Regionu Warmii i Mazur"

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM
Wytworzył:
Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.09.2011
Data publikacji:
14.09.2011 05:21
Data aktualizacji:
14.09.2011 05:45
Liczba wyświetleń:
2484
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument