Decyzja Nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu oceny zgodności realizacji projektu POIG.01.03.01-00-204/09 z zapisami umowy o dofinansowanie w 2010 r.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 29/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 lipca 2011 roku

 

w sprawie powołania zespołu oceny zgodności realizacji projektu POIG.01.03.01-00-204/09 z zapisami umowy o dofinansowanie w 2010 r.

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 6 i § 7 umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego z dnia 14 marca 2009 r. stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W celu oceny zgodności realizacji Projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-00 z dnia 9 września 2009 r. powołuje się zespół w składzie:

  1. mgr Sebastian Jakubowski – przewodniczący,
  2. mgr Anna Barańska – członek zespołu ds. postępu finansowego,
  3. dr inż. Barbara Mazur – członek zespołu ds. postępu merytorycznego.

 

§ 2

Zakresem oceny objęte zostaną wydatki ujęte we wnioskach o płatność wraz z postępem rzeczowym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

§ 3

Zespół przedstawi raport z realizacji powierzonego zadania do dnia 12 sierpnia 2011 r.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.07.2011
Data publikacji:
02.08.2011 05:17
Data aktualizacji:
02.08.2011 05:17
Liczba wyświetleń:
2028
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecyNr29.doc28 KB