Nr 45/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 45/2011
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lipca 2011 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2011 roku
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 2 i 21 Uchwały Nr 540 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniającej Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

W §2, w tabeli określającej harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne, wiersz 12. otrzymuje brzmienie: „Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia - 15.07.2011 r.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2011
Data publikacji:
18.07.2011 05:17
Data aktualizacji:
08.02.2017 12:29
Liczba wyświetleń:
2481
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr45zmiana Zarz3z2011harmonogramrekrutacji.doc26 KB