Decyzja Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 27/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 czerwca 2011 roku

 

w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Koszty doświadczeń prowadzonych w ramach działalności Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ustalane są z uwzględnieniem miejsca ich realizacji oraz wykorzystanej powierzchni.

2.    Koszty doświadczeń ścisłych (poletkowych) prowadzonych w stacjach doświadczalnych wynoszą:

1)    w Bałcynach – 25000 zł/ 1 ha

2)    w Tomaszkowie, w Bałdach i w Łężanach – 20870 zł/ 1 ha z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    Koszty doświadczeń ścisłych prowadzonych w Łężanach z wykorzystaniem roślin energetycznych wynoszą:

1)    dla roślin jednorocznych 5210 zł/ 1 ha

2)    dla roślin wieloletnich:

a)    12500 zł/ 1 ha w pierwszym roku

b)    2490 zł/ 1 ha w latach następnych.

4.    Koszty doświadczeń prowadzonych w ogrodzie Kortowo wynoszą:

1)    doświadczenia łąkarskie – 20870 zł/ 1 ha

2)    doświadczenia sadownicze 9660/ zł 1 ha

3)    doświadczenia z wykorzystaniem folii – 17,5 zł/ m²

4)    doświadczenia w gruncie – 4,02 zł/ m²

5)    doświadczenia w hali wegetacyjnej – 300 zł/wózek.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.06.2011
Data publikacji:
29.06.2011 06:24
Data aktualizacji:
29.06.2011 06:24
Liczba wyświetleń:
1818
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja 27/201161.5 KB