Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 38/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 722 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz Uchwałą Nr 723 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)    tworzy się:

a)    Katedrę Ortopedii i Traumatologii,

b)    Katedrę Radiologii,

c)    Katedrę Pediatrii Klinicznej;

2)    zmienia się nazwę:

a)    Katedry Ratownictwa Medycznego na Katedrę Medycyny Ratunkowej,

b)    Oddziału Klinicznego Ratownictwa Medycznego na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej.

2.    Na Wydziale Matematyki i Informatyki zmienia się nazwę Centrum Informatyczno-Sieciowego na Ośrodek Informatyczno-Sieciowy.

3.    Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.06.2011
Data publikacji:
28.06.2011 09:13
Data aktualizacji:
08.02.2017 13:40
Liczba wyświetleń:
2208
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie 38/201134.5 KB