Wersje strony Nr 730 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia modelu zarządzania uczelnią w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2013

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.